11 Sep 2008

False Alarm

AKALA KO NAPUTULAN KAMI NG LINE! Nag-bago lang pala ng server ang PLDT DSL. Well, wala man lang warning. Pero ayos lang. Haha!

I'm trying to start with my plate in lettering. It's such a hassle to do, I swear. :|
*leaves*

No comments: